HABERLER

Haber

23/05/2019 İstanbul Şube Görev Dağılımı

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi 13. Dönem Yönetim Kurulu 16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda yeniden görev dağılımı yapmışlardır.

 Yeniden yapılan görev dağılımına göre,

Gül Merve YILMAZER            Şube Başkanı

Onur AYGENÇ                        Şube Başkan Yrd.

Arzu ERÇETİN                         Şube Sekreteri

Dilek ATİKLİK                          Şube Saymanı

Arda ARSLAN                         Şube Yön. Kur. Üyesi

Hasan Alpay GÜLTEN              Şube Yön. Kur. Üyesi

Bayram YILDIRIM                     Şube Yön. Kur. Üyesi

 Şeklinde oluşmuştur.

 TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubemizin yeni görev dağılımı sonucunda oluşan Yönetim Kurulu’muza bu zorlu yolda başarılar dileriz. 

Haber

12/05/2019 Bursa Şube 1. Genel Kurulu Üye Listesi Askı Süreci Başladı

TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulunun 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Seçimler ise 19 Mayıs 2019 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer / BURSA adresinde yapılacağı. Yapılacak genel kurulda çoğunluk sağlanamaz ise çoğunluk aranmaksızın 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yapılacak olan genel kurul toplantısına müteakip seçimlerin 26 Mayıs 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılacakları kapsayan üye listesi ile gündem 12 – 13 – 14 Mayıs 2019 Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde Şubemizde asılmak suretiyle 3 gün ile ilan edilecektir. 

Üye Listesine itirazı olanların, itirazlarını ilan süresi içerinde, belgeleri ile birlikte, odaya başvurmaları gerekmektedir. 

Haber

30/04/2019 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutlu olsun.

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlu olsun.

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu

Haber

24/04/2019 BURSA ŞUBE KURULUYOR

Sayın Üyemiz;

14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz TMMOB İçmimarlar Odası 24. Olağan Genel Kurulu’nda Bursa Şubesinin açılması yönünde karar alınmış olup, alınan karar doğrultusunda Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Yalova illeri Bursa Şube'ye bağlanmıştır. 

TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 13.00’da TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Toplantı salonu “Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer / BURSA adresinde aşağıda yer alan gündemle toplanacaktır. Seçimler Yine aynı adreste 19 Mayıs 2019 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Toplantı salonu “Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer / BURSA adresinde yapılacaktır.

Seçimler ise 26 Mayıs 2019 Pazar günü TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Toplantı salonu “Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A-3 Blok Zemin Kat Nilüfer / BURSA adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Gündem:

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.       Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Konuşması

3.       Şube Yönetim Kurulu adına konuşmalar,

4.       Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması,

5.       Dilek ve Temenniler

6.       Yönetim Kurulu için adayların belirlenmesi ve duyurulması,

7.       Seçimler. – (İkinci Gün: 26 Mayıs 2019- Pazar)


Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
24. Dönem Yönetim Kurulu 

Haber

09/04/2019 DOCOMOMO_Türkiye Modern İç Mekan Komitesi Kuruldu

Komite ilk çalışmasını, 10-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV etkinliğinde gerçekleştirecek.

Modern Hareketin kavranması ve modern yaşama kültürünün mekânsal, ideolojik ve estetik yönlerine ilişkin bütüncül ve daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilebilmesi için, iç mekân üzerine yapılacak çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları, iç mekân ölçeğini odağa alarak genişletme ve daha çoğulcu bir söylem oluşturma amacıyla “Modern İç Mekan Komitesi” kurulmuştur. Komite, iç mekânın Modern Hareket kapsamındaki rolünü anlama ve korunmasının önemini anlatmak için tarihsel, kültürel, coğrafi ya da tematik olarak iç mekânları araştırmayı ve iç mekânı birçok disiplinin buluştuğu bir araştırma alanı olarak sunmayı hedeflemektedir. “Modern İç Mekan Komitesi”, Docomomo|International’ın ana amaçlarını takip ederek, Türkiye’ye özgü “Modern İç Mekânlar” bilgisini uluslararası bağlama taşımayı ve bu bağlamla ilişkilendirmeyi, eğitim alanında “Modern İç Mekânlar” bilgisini aktarmayı ve yaygınlaştırmayı ve “Modern İç Mekânlar”ın günümüz bağlamıyla ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır. 

Kurucu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Umut Şumnu (Başkent Ü.), Doç.Dr. Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Ü.), Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Ü.) olan “Modern İç Mekan Komitesi”nde, Doç.Dr. Gülnur Ballice (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Ebru Aydeniz (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Pınar Sezginalp (Özyeğin Ü.), Öğr.Gör.Dr. Güliz Küçüktaşdemir (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Selim Sertel Öztürk (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Hande Atmaca Çetin (İzmir Ekonomi Ü.), Öğr.Gör. Selcan Dökmen Aykaş (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Merve Çelebi (Yaşar Ü.), Araş.Gör. Selin Güngör (Yaşar Ü.) ve Araş.Gör. Melis Örnekoğlu Selçuk (İzmir Ekonomi Ü.) yer almaktadır. 

Komite, ilk çalışmasını, 10-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) evsahipliğinde düzenlenen Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV etkinliğinde “İç Mekân” poster sunumları ile gerçekleştirecektir. Bu kapsamda, daha önce çalışılmamış iç mekânlar ya da daha önce çalışılmış ancak iç mekân ölçeğinde incelenmemiş yapılara ait iç mekânların poster sunumları beklenmektedir.  İç Mekân Yapı Tanıtım Formu ve detaylı bilgi için 

http://docomomo2019.nku.edu.tr/