HABERLER

im2020- İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Sonuçlandı

Haber

17/01/2021 im2020- İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Sonuçlandı


 

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın üçüncüsü olan im2020, bu yıl Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlendi.

08 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ödül Töreni ve Kolokyum sanal Platformda gerçekleştirilmiş, yarışmanın sonuçları açıklanmıştır.

İm2020 Yarışması Tanıtım Kitapçığı için Tıklayınız..

İm2020 Yarışması sonuçları Kitapçığı için Tıklayınız…

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Dönem Yönetim Kurulu olarak Yarışmanın gerçekleştirilmesinde büyük emek veren değerli Akademisyenlerimize, Jüri Üyelerimize, Odamızın ve meslektaşımızın her zaman yanında olan Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş Firmasına sponsor olarak bizlere destek olması sebebiyle Teşekkür ederiz.

Yarışmaya katılarak ödül kazanan Öğrencilerimizi tebrik eder, dereceye giren öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

“İm2021 İçmimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması” TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir. 

İÇMİMARLAR ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Haber

02/01/2021 İÇMİMARLAR ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Oda işlerinin, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi, uzmanlık konularına yönelik görüş oluşturulması, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla, Oda bünyesinde bilgi birikimini toplayıp derlemek, mesleki ve sosyal konulara ilişkin oda görüşlerini oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, üyeler arasında mesleki sosyal dayanışmayı arttırmak amacıyla, TMMOB İçmimarlar Odası 25. Dönem Yönetim Kurulu olarak 25.12.2020 tarih 9 numaralı toplantımızda alınan 89 sayılı kararı ile “İÇMİMARLAR ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ” hazırlanmıştır.

 

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ’Nİ İndirmek için TIKLAYINIZ…

25. DÖNEM KOMİSYONLARI ÇALIŞMA KONULARI’NI İndirmek için TIKLAYINIZ…

im2020 jüri 1. aşama sonuçları

Haber

21/12/2020 im2020 jüri 1. aşama sonuçları

TMMOB İçmimarlar Odası ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından
düzenlenen *im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması*’na göstermiş
olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

16 Ekim 2020 tarihinde tamamlanan başvuru süreci sonrasında tüm
kategorilerden toplam *510 başvuru *elimize ulaşmıştır. Yapılan ön
değerlendirmeler sonucunda 1.yıl kategorisinde 49 proje, 2.yıl
kategorisinde 109 proje, 3.yıl kategorisinde 151 proje, 4. yıl
kategorisinde 133 proje ve mobilya kategorisinde 52 proje I. aşama jüri
değerlendirmesine kalmaya hak kazanmıştır.

Tüm katılımcılara teşekkür eder, bir sonraki aşama için başarılar dileriz.** Ön değerlendirme aşaması tamamlanmış olup I. aşama jüri
değerlendirmesine kalan tüm projelerle *rumuz bilgileri paylaşılmıştır. *


Saygılarımızla,
İM2020 Sekreteryası

BASIN AÇIKLAMASI

Haber

04/11/2020 BASIN AÇIKLAMASI

 

04.11.2020

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

30 Ekim 2020 tarihinde saat 14.51’de Seferihisar Körfezi açıklarında, Kandilli Rasathanesi verilerine göre moment büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Seferihisar’dır. Deprem, İzmir merkezine yaklaşık 70 km uzaklıkta meydana gelmiştir. Seferihisar ilçesinin kıyı kesiminde, deprem nedeniyle Tsunami meydana geldiği rapor edilmiştir. Sığacık bölgesindeki taşkın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmiş ve ciddi anlamda maddi hasar oluşmuştur. Yıkımların ve ağır hasarların büyük çoğunluğu, kalın alüvyon tabakalarının yer aldığı Bayraklı ilçesinin bazı mahallelerinde yoğunlaşmış olsa da İzmir’in tüm merkez ilçelerinde çeşitli bina hasarları tespit edilmiştir. Tespit tarih itibarı ile 415 bina hasar görmüş, ortalama 5000 kişi maddi ve manevi kayıp yaşamıştır.

 

Alt katları otopark ve dükkânlardan oluşan yıkılan binalarla ilgili incelemelere baktığımızda; zemin katlarda yatay rijitliğin üst katlara göre zayıf olmasının sonucu yumuşak kat temelli göçme mekanizmaları oluştuğunu görmekteyiz. Zemin katlarda taşıyıcı sistemlere müdahale edilmesi kolonların zayıflamasına neden olmuştur. Bu sebeple Alt katlarda kiriş bağlantıları kopmuştur. Aynı zamanda karşılaşmış olduğumuz gerçekler yıkımların bir kısmının depreme bağlı olmayıp tadilata bağlı nedenler olduğunu bize üzülerek göstermektedir.

 

Artık yıllardır tekrarlanan bu acıların son bulması için almamız gereken çözümler;

 

Risk analizinin yapılması, Yapı Stok Envanteri’nin çıkarılması, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki hususların acilen hayata geçirilmesi, Alan seçiminden yapı tasarım, üretim, denetim ve kullanım sürecindeki tadilatlara kadar ilgili meslek disiplinlerine proje ve denetim haklarının eksiksiz verilmesi ve bu konulardaki yasa ve yönetmeliklerin ilgili meslek odalarıyla istişare edilerek acilen düzenlenmesi ve yürürlüğe girmesi, Çıkarılan imar barışının iptal edilmesi, Yeniden riskli proje yapılmaması, Şehir Norm Planı’nın anayasal hukuk çerçevesine alınmasıdır.

 

Bu süreçte üzerinde konuşulması gereken bir diğer önemli olgu ise iç mekân tasarımlarıdır. İzmir depreminde yapmış olduğumuz incelemeler denetimsiz, kontrolsüz, projesiz yapılan tadilatların sebebiyet verdiği hayati riski bir daha gözler önüne sermektedir. Zira can ve mal kayıplarının %45 i bu tedbirsizlikler sebebiyle ve sabit, hareketli mobilyaların, iç mekân donatılarının insanlarımızın üzerine devrilmesi sonucunda meydana gelmiştir. İç mekânların tasarım aşamasında, görsel estetik ve işlevselliğe önem verdiğimiz kadar mevcut taşıyıcı sistemlere zarar vermeden can güvenliği işlevselliğine de önem vermemiz gerekmektedir.

 

Yapılan konut, hastane, otel vb. (Kamunun ve kamuoyunun kullandığı) projelerde İçmimarların hazırlayacağı ve Tip İmar Yönetmenliğinde yer alması gereken İçmimari Proje zorunluluğu yasal anlamda şart koşulmalıdır. Hazırlanacak olan projelerde temel kurallara uyulmalıdır. Kullanılan malzemeler risk teşkil etmeyecek şekilde düzenlenip sabitlenmeli olası bir deprem anında yaşam üçgeni oluşturmalıdır. İzmir Depreminde enkazdan kurtulanların %95 inin yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı gerçeği, bize yaşam üçgeninin önemini bir kez daha göstermektedir.

 

Tip İmar Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği de göz önünde bulundurularak ivedi bir şekilde, İçmimari Proje zorunluluğu getirilmesi ve İçmimari Proje Kontrolörlüğü ’nün İçmimarlar tarafından yürütülmesi hususunun yasal düzenlemeler çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekliliğinin kaçınılmazlığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Bu vesile ile bir kez daha iktidarı ve yasa koyucuları acilen çağrılarımıza kulak vermeye ve gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.

 

TMMOB İçmimarlar Odası

25. Dönem Yönetim Kurulu A.

 

 

Emrah KAYMAK

Genel Başkan 

Çalışma Komisyonlarımız

Haber

22/10/2020 Çalışma Komisyonlarımız

SAYIN ÜYEMİZ 

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Dönem Yönetim Kurulu olarak oluşturmuş olduğumuz aşağıda yer almakta olan Çalışma Komisyonlarında, Odamız ve Mesleğimiz adına gönüllük esaslarına göre görev almak isteyen meslektaşlarımızın 26 Ekim 2020 tarihine kadar bilgi@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta ile bildirmelerini önemle rica ederiz.

1. Mesleki Bilgilendirme, Geliştirme ve Mesleki Eğitim Komisyonu,  
2. Tanıtım, Medya ve Organizasyon Komisyonu,  
3. Bilirkişilik Komisyonu,  
4. Hukuk ve Yönetmelikler Komisyonu,  
5. Kamu ve Uluslararası İlişkileri Komisyonu,  
6. Akademik Çalışmalar ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu  
7. Akreditasyon Komisyonu 
8. İÇMO GENÇ Komisyonu

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
25. Dönem Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği

Haber

23/09/2020 Türk Tabipleri Birliği"nin yanındayız

Meslek birlikleri toplumsal alanda kamu yararını amaçlayan mihenk taşlarıdır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı bilgilendirme yükümlülüğü ise Türk Tabipleri Birliği’nin başlıca sorumluluklarındandır. 

Sağlık çalışanlarının değerinin en çok bilinmesi gerektiği bu zorlu günlerde, “Türk Tabipleri Birliği Kapatılsın” çağrılarını üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamaktayız. 

Yaşamın teminatı olan tabiplerimizin ve onların meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin dün olduğu gibi bugünde yanındayız.  

İyi ki Türk Tabipleri Birliği var! 
Yaşasın TTB & TMMOB Dayanışması

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 25. DÖNEM YÖNETİM KURULU ve GÖREV DAĞILIMI

Haber

04/09/2020 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 25. DÖNEM YÖNETİM KURULU ve GÖREV DAĞILIMI

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI

25. OLAĞAN GENEL KURULU

 

22 – 23 AĞUSTOS 2020

 

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yarattığı riskler göz önüne alınarak ertelenen Odamız 25. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, “Atia Ahşap Tasarım İçmimarlık”, “Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.” ve “Sayın A.Ş. (Mabella Marble)” firmalarının sponsorluğunda Ankara Anadolu Hotels Downtown’ da gerçekleştirilmiştir.

 

Genel Kurulumuza CHP Ankara Milletvekili Sn. Ali Haydar HAKVERDİ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Sn. Ayhan ALTINTAŞ, HDP Adana Milletvekili Sn. Kemal PEKÖZ, HDP PM Üyesi Sn. Ali ÖZKAN, İYİ Parti Genel İdari Kurulu Üyesi Sn. Bülent GÜRSOY, İYİ Parti Genel İdari Kurulu Üyesi Sn. Burcu AKÇARU, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Sn. Nazmi ŞAHİN ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Halil İbrahim YILMAZ katılım sağlamış olup, yapmış oldukları konuşmalarda Odamız ve Mesleğimiz konularında iyi dileklerini ifade etmişlerdir.

22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda TMMOB Yönetim Kurulu adına gözlemci olarak Peyzaj Mimarlar Odası Genel Başkanı Sn. Ayşegül ORUÇKAPTAN katılmış olup, yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanını, Divan Başkanlığı’na İbrahim OĞUR, Başkan Yardımcısı Zuhal DOĞRU TOK, Yazman Üyeler ise Aysu YÜCEL ve Duygu ACAR olarak belirlenmiştir.

 

Genel Kurulumuza 118 Delegemiz katılmış olup, 23 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Oda Organları seçimlerine ise 141 Delegemiz oy kullanmışlardır.

 

Bu zorlu pandemi sürecinde katılımcılarımızın sağlığı için tüm önlerimizi alarak gerçekleştirmiş olduğumuz Odamız 25. Olağan Genel Kurulumuza Sponsor olan sektörümüzün önde gelen firmalarına ve büyük özveri ile, mesleğimize, Odamıza sahip çıkarak katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 

25. Olağan Genel Kurulumuz sonucunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri 27 Ağustos 2020 tarihinde 1.Toplantısını yaparak kendi aralarında yapmış oldukları seçim ile aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır. 

 

25. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı.

 

 

Genel Başkan

Emrah KAYMAK

Genel Başkan Yardımcısı

Ömer SENCAR

Genel Sekreter

Turan AYÇİÇEK

Genel Sayman

Naci YALÇIN

Yön. Kur. Üyesi

Kahraman BİNGÖL

Yön. Kur. Üyesi

Ş. Tolga GÜRSOY

Yön. Kur. Üyesi

Damla BUYRUK

 

 

Yedek Üye

Hürana GÜNGÖR

Yedek Üye

Duygu ACAR

Yedek Üye

Yasin KARAGÖZ

Yedek Üye

İpek SANCAKTAR MEMİKOĞLU

Yedek Üye

Emrah UZUNOĞLU

Yedek Üye

İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM

Yedek Üye

Cem KARABULUT

 

Ayrıca Yapılan seçimler sonucunda, Tamer SARP, Rabia KÖSE DOĞAN, İsmet TEKELİ, Emirhan ÖZYURT, Murat ÖZDAMAR, Onur Kurulu Asıl Üyeliğe, Gökhan DEMİRER, Sezin Hatice TANRIÖVER, Banu MANAV, Özlem Nur ASLANTAMER ve Bozkurt Lütfi DEMİRAL ise yedek üye olarak seçilmiştir.

 

Denetleme Kurulumuz Asıl üyelerimiz, Cem ARTANTAŞ, İbrahim OĞUR, Tuğkan İNAN, Veysel BAYCAN, Alper AKAGÜNDÜZ, Ahmet ERTÜRK, Hasan PEKDOĞAN şeklinde, Yedek Üyelerimiz, Nurpınar KÖSTEPEN, NAzra AŞAN, Burak ELDEK, Serdar IŞIKLAR, Çağlayan COŞKUN, Murat KETEN ve Niyazi Şafak ÖZKAN  olarak belirlenmiştir.

 

Üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu adaylığına, M. Hanze GÜRKAŞ, Ata Can KALE ve Ömer SENCAR seçilmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu Adayımız Ahmet ERTÜRK, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayımız ise Tamer SARP olarak belirlenmiştir.

 

Genel Kurulumuzda Odamız gündemine gelen ve yaşanan süreçte derinleşen sorunlar, Genel Kurul sürecinde Odamız Delegelerinin katılımıyla kitlesel bir zeminde ele alınmış ve çeşitli öneriler doğrultusunda kararlar alınmıştır.   

 

Odamızın 2020 yıllında uygulayacağı Aidat ve hizmet bedelleri de aşağıda yer aldığı gibi belirlenmiştir.

 

 

2020

Üye Aidat Aylık Ücreti

20,00 TL X 12= 240,00 TL

Kimlik Kartı Ücreti

30,00 TL

Üye Kayıt Ücreti                        

100,00 TL

Yabancı Uyruklu Üye Kayıt Ücreti

1.500,00 TL

Yabancı Uyruklu Üye Aidat Ücreti  

1.000,00 TL

Faaliyet Belgesi Ücreti (Ticari Amaçlı)

100,00 TL

Faaliyet Belgesi Ücreti (Tanıtım Amaçlı)

50,00 TL

Öğrenci Kayıt Ücreti

25,00 TL

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZİN ODAMIZA MEZUN OLDUĞU YIL İÇİNDE GELİP KAYIT OLMALARI HALİNDE ÜYE KAYIT ÜCRETİNİN ALINMAYACAKTIR.

Proje Onayı / Tescil Ü

creti

450,00 TL

Büro Tescil Belgesi ilk kayıt

500,00 TL

Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti

240,00 TL

 

Bugün Ülkemizin ve dolayısı ile Mimar ve Mühendislerimizin yaşadığı sıkıntılar, hak ve yetkilerin tam olarak elde edilmesi konusunda vb. gibi diğer sorunları aşmak adına TMMOB ve çatısı altında bulunan 24 Odanın bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da örgütlülük anlayışı çerçevesinde birlikte hareket etmesi gerekliliği bir kez daha önem kazanmıştır. 

 

Odamız ve Bağlı Birimleri her zaman TMMOB’ nin aldığı ve alacağı kararların arkasında olacak ve Odamıza TMMOB tarafından verilecek her türlü görevi gücümüz oranında gerçekleştirmek adına çalışmalar yürütülecek ancak, Odamızın yaşadığı sıkıntıları da aşmak içinde TMMOB ve Bağlı Odalardan da destek istenecektir.

 

Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumak adına Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği yapılacak olan çalışmalar ile günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için görüşmelerimiz 24. Dönemde olduğu gibi 25. Dönemde de devam edecektir.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

25. Dönem Yönetim Kurulu 

im2020 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Haber

10/08/2020 im2020 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın üçüncüsü olan im2020, bu yıl Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

 

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için :              http://imc.baskent.edu.tr/kw/index.php

                                                                         https://www.icmimarlarodasi.org.tr/tr/index

 

Proje Teslimleri, Soru ve iletişim için:      imyarismalari@gmail.com

im2020 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Posteri İçin TIKLAYINIZ

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

 

Yarışmanın Kapsamı

“im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2019-2020 güz ve bahar dönemleri) tasarım stüdyolarında ve mobilya tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

 

Yarışmanın Kategorileri

 

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

  • Birinci Yıl
  • İkinci Yıl
  • Üçüncü Yıl
  • Dördüncü Yıl
  • Mobilya Tasarım

 

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

* Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

*Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.

* Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içindeki güz ve bahar (veya her ikisi birden) yarıyıllarında, içmimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.

* Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.

* Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.

* Yarışmaya katılım ücretsizdir.

* Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası adına yarışmayı düzenleyen İçmimarlar Odası Ankara Şubesi’ne aittir.

* Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

* Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.

* Proje teslimi sadece imyarismalari@gmail.com adresi üzerinden yapılabilecektir.

*Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

* Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.

* Yarışmaya katılan her projenin sunumu 1 adet Yatay A0 pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.

* Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.

* Proje paftaları 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde "PDF” formatında imyarismalari@gmail.com e-posta adresine yollanmalı ve paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.

* Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.

* Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

 

* Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

 

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

 

Ön Eleme

1.       Aşama Jüri Değerlendirmesi

2.       Aşama Jüri Değerlendirmesi

 

Ön Eleme:  Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme

       aşamasında elenirler.

1.       Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.

2.       Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler. 

 

Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.

 

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.

 

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

 

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan "yarışma amaçları" ve "değerlendirme kriterleri" göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır.  Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.   

 

Ödüller ve Yayın

“im İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, ‘Başarı Ödülü̈’ ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü̈ verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, Başkent Üniversitesi ve TMMOB İçmimarlar Odası adına İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.  Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur. 

Yarışma Takvimi
        Yarışma İlanı  10.08.2020
        Soru – Cevap dönemi 10 Ağustos - 2 Ekim 2020
        Projelerin dijital teslimi için son tarih 16.10.2020
        Projelerin Ön eleme değerlendirmesi 18.11.2020

 


Ödüller

“im2020” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer alacaktır.

 

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:
Birincilik ödülü 2.000,00 TL
İkincilik ödülü 1.500,00 TL
 Üçüncülük ödülü 1.000,00 TL
Mansiyon ödülü (3 Adet)  500,00 TL

     

 

Jüri Üyeleri:

 

Birinci Yıl Kategorisi
1.       Prof. Dr. Adnan Tepecik  (Başkent Üniversitesi, Ankara)
2.       Dr. Öğr. Üyesi Elif Güneş (Atılım Üniversitesi, Ankara)
3.       Dr. Öğr. Üyesi Merve Buldaç (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,Kütahya)
4.       Dr. Öğr. Üyesi Meryem Yalçın  (TOBB Üniversitesi, Ankara)
5.       Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sezginalp  (Özyeğin Üniversitesi, İstanbul)
6.       Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Levent Kasap  (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman)
7.       Öğr. Gör. Kübra Kalyoncu (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep)
İkinci Yıl Kategorisi (MimarSinan Üniversitesi, İstanbul)
1.       Doç. Dr. Damla Altuncu  (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon) 
2.       Doç. Dr. Erkan Aydıntan
3.       Doç. Hakkı Tonguç Tokol (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
4.       Doç. Dr. Rabia Köse Doğan  (Selçuk Üniversitesi, Konya)
5.       Doç. Dr. Sezin Tanrıöver  (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
6.       Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav  (Yaşar Üniversitesi, İzmir)
7.       Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Doğu Demirbaş  (Çankaya Üniversitesi, Ankara)
Üçüncü Yıl Kategorisi
1.       Prof. Dr. Buğru Han Burak Kaptan (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
2.       Prof. Dr. Deniz Hasırcı  (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir)
3.       Prof. Dr. Nur Ayalp  (Ted Üniversitesi, Ankara)
4.       Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin  (MEF Üniversitesi, İstanbul)
5.       Dr. Öğr. Üyesi Salih Salbacak (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,İstanbul)
6.       Esat Fişek (Esat Fişek İçmimarlık)
7.       Turan Ayçiçek (TMMOB İçmimarlar Odası Genel Sekreteri)
Dördüncü Yıl Kategorisi
1.       Prof. Dr. Banu Manav (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul)
2.       Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran  (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
3.       Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı  (Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC)
4.       Dr. Murat Özdamar  (İ.D. Bilkent Üniversitesi, Ankara)
5.       Emrah Kaymak  (TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı)
6.       Levent Tümer (Tümer Onaran İçmimarlık)
7.       Nilgün Çarkacı (Y. İçmimar/ Eğitimci)
Mobilya Tasarım Kategorisi 
1.       Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
2.       Dr. Öğr. Üyesi Kurt Orkun Aktaş  (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale)
3.       Dr. Öğr. Üyesi Özgü Özturan (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
4.       Ece Yalım (Ece Yalım Design Studio)
5.       Oğuz Yalım (Art-Ful)
6.       Onur Karlıdağ (Craft-312)
7.       Renan Gökyay  (Nurus)