Top

ÜYELİK İŞLEMLERİ

ASIL ÜYELİK

Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asıl üye olabilmek için; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerden içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı lisans unvanı ile mezun olmak veya yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınmış diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 

Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi aidatlarını öderler. Mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için kendilerinden aidat alınmaz.

Üyelik İçin Gerekli Evraklar:

Not: Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. 

Yeni Kayıt için müracaat eden kişiler Çalışmadığı süreleri tespiti için E-Devlet üzerinden aldığı "Sigortalılık Tescil Ve Hizmet Kaydı Tespiti" evrağını ek olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

 

Hesap Adı

: TMMOB İçmimarlar Odası

Banka

: Yapı ve Kredi Bankası - Kızılay Şubesi 

Şube Kodu

: 317

Hesap No

: 22310900

IBAN No

: TR74 0006 7010 0000 0022 3109 00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesap Adı

: TMMOB İçmimarlar Odası

Banka

: T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi

Şube Kodu

: 0919

Hesap No

: 57209156 -5001

IBAN No

: TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01


ONUR ÜYELİĞİ

Odanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde ya da yurt dışında en az kırk yıl içmimarlığa emek vermiş kişilerle ülkemizde veya yurt dışında içmimarlık alanında olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla onur üyesi olarak kayıt edilebilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.

 

FAHRİ ÜYELİK

Oda üyesi olmadığı hâlde, Odanın veya mesleğin yararına yapılan her türlü aktivite ve çalışmada, Odaya ve aktivitelere gönüllü destek veren kişi veya kuruluşlara, verdikleri hizmet ve destek karşılığı fahri üyelik verilebilir. Bu kişiler, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üye olarak kayıt edilebilirler. Fahri üyeler asıl üyelerin haklarını kullanamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

 

İÇMOGENÇ (ÖĞRENCİ) ÜYELİĞİ

ÖĞRENCİ ÜYE (GENÇ İÇMO) YÖNETMELİĞİ YÖNETİM KURULU’MUZUN 11 EYLÜL 2019 TARİH 31 NUMARALI TOPLANTISINDA ALINAN 266 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

 

Bu Yönetmelik Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamakta, öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca İçmimarlar Odası ile iletişimini, oda ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirerek, öğrencilerin oda çalışmalarına katkı vermelerini, aynı şekilde öğrencilerin kendi çalışmalarında da odadan gerekli yardımı, desteği almasını sağlayacaktır.

 

Oda, Üniversite ve Öğrenciler ekseninde, Eğitim ve öğretim sorunlarına çözüm üreten çalışmalar ile mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümünde oda öğrenci ilişkisini artırarak, Bilim ve tekniği toplumsal çıkarlar çerçevesinde kullanan bir anlayışın geliştirilmesini sağlamak ve bu anlamda özerk, demokratik ve bilimsel üniversite taleplerini dile getiren İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin örgütlülüğünü organize olmaları sağlanacaktır.

Öğrenci Üyelik Formu İçin Tıklayınız

İÇMOGENÇ ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ