Top

TARİHÇE

Dünyada Oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biri olan odamız, İçmimarlar Derneği adı altında 1975 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ( TMMOB ) 21. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 7-8 Mayıs 1976 yılından itibaren TMMOB bünyesine 18. Oda olarak katılmış ve bu tarihten itibaren çalışmalarına başlamıştır.


2011 Yılı itibari tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı mesleğin küresel ve en büyük örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda ülkemiz içmimarlarını temsil etmektedir.


Genel Merkezi Ankara’da bulunan Odamızın kuruluş sırasıyla, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli, Mersin, Konya ve Diyarbakır Şubeleri ile Eskişehir İl Temsilciliği bulunmaktadır.