Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

29/Mayıs/2020 ODAMIZA, BİRLİĞİMİZE ve DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bilindiği üzere mevcut hükümetin, Anayasanın 135. Maddesine dayalı Kamu Kurum Niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesi kapsamında, seçim usullerinin düzenlenmesi 6235 sayılı TMMOB Kanunun değiştirilmesine yönelik kanun teklifi önerisi gündeme gelmiştir.

Mevcut iktidarın, icraatları önünde engel olarak gördüğü TMMOB, İktidarın baskıcı ve antidemokratik siyasetine karşı, Kamu ve toplum yararına olan bilimsel ve teknik mücadelesini ödün vermeden kararlılıkla sürdürmüştür.

Önerilen yasa teklifinin asıl amacının, genel kurul ve seçim sisteminin değiştirilmesi, faaliyetlerimize ve işleyişimize engel olunması, TMMOB ve Bağlı Odalarımızın işlevsizleştirilmesi ve sonrasında da yok etme planı olduğu aşikârdır. İdari ve mali denetim baskısı ile yöneticilerimize ve personellerimize gözdağı vererek, tabiri caiz ise aba altından sopa göstererek, Mesleki Örgütlülüğümüzü hem idari hem de mali olarak zayıflatmak ve güçsüzleştirmek politikası her dönem denenmiştir. Aynı senaryo ile tekrar karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız.

Hükümetin, yaşadığımız bu pandemi döneminde ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerekirken, birliğimize yönelik bu antidemokratik girişimi önünde, birliğimizi oluşturan tüm odalarımız ile karşı durmaya, TMMOB çatısı altında, omuz omuza mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğimizi, demokrasi ve emek mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, bu bilinçle birliğimiz ile tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü…

Yaşasın İÇMO örgütlülüğü…

...

Haber

22/Mayıs/2020 Dünya İç Mekanlar Günü


Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID) – 23 Mayıs 2020 Cumartesi


Her yıl, Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu (IFI – International Federation of Interior Architects/Designers) ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID), dünya genelindeki IFI üyeleri ve üye profesyonel İçmimarlık/Tasarım meslek örgütleri tarafından seçilen bir tema etrafında yapılandırılmaktadır. Bu etkinlinlikte İçmimarlık ve Tasarım profesyonelleri, öğrenciler, iç mekana ilgi duyan kurumlar, topluluklar ve bireyler IFI WID temasını araştırmak ve anlamak üzere davet edilmekte; küresel ölçekte geniş bir katılımcı kitlesiyle IFI WID'i hayata geçirerek mesleki paylaşımı artırmak ve yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Yapılı çevrenin tasarımı ve insan davranışına etkilerini araştıran İçmimarlar/Tasarımcılar bildiğimiz ve alıştığımız sınırları, aldıkları eğitime ve yaratıcılıklarına dayanarak, zorlama yetisine sahiptir. Bu yıl “Nexus Interiors” yani “Bağlayan/İlişkilendiren İç mekanlar” temasından ilham alarak mesleki faaliyetlerimizle disiplinimizin önem ve değerini vurgulayan Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID) küresel ölçekte kutlanacaktır.

Gelin bu yıl 23 Mayıs ‘Dünya İç Mekanlar Günü’nü kutlarken küresel salgında sığınağımız olan ‘ev’lerimiz ya da birer profesyonel olarak tasarladığımız “ev”ler aracılığıyla dünyayla buluşalım, mekanlarımızı “@icmogenelmerkez ve @ifiwid2020ciat”  instagram adreslerine direk mesaj olarak yollayın bizde “@ifiwid2020ciat” adresinden paylaşalım.

Küresel salgın sürecinde hepimiz evlerimize sığındık… Evlerimizde her zamankinden fazla zaman geçirdik, geçiriyoruz... Kimimiz ailesiyle, kimimiz tek başına; kimi zaman kaygıyla, kimi zaman umutla... Kimimiz hayatında ilk defa durdu…dinleneceği ve kendini hep istediği ama fırsatını bulamadığı konularda geliştireceği, ya da ailesiyle vakit geçirebileceği bir zaman aralığı yakaladı... Kimimiz duramadı, evini çevrimiçi çalıştığı ofisine dönüştürdü. Farklı coğrafi konumlar, mekânsal büyüklükler ve imkanlar söz konusu olsa da ortak noktamız ’ev’lerimizde olmamız... İlk defa tüm dünya olarak ‘ev’deyiz...

Bu zorlu süreçte ‘ev’lerimizi, bu çok özel iç mekanları, oluşturan ilişkileri konu edinebilir; tasarladığımız ya da kendi ‘ev’lerimizdeki mekanlar aracılığıyla kurduğumuz bağları, ilişkileri keşfedebiliriz. Özellikle salgın sürecinde ‘ev’lerimizin bir yandan sığınma ve bir yandan da günlük yaşamımızla bağ kurmamızda nasıl bir rol oynadığını düşünebilir, IFI WID aracılığıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki meslektaşlarımızla paylaşabiliriz. Salgın sürecinde ‘ev’lerimizde günlük yaşamla bağ kurmak üzere yaptığımız değişiklikleri düşünelim, paylaşalım.

  • Evimizin çevrimiçi çalışan bir ofise dönüşümünü,
  • Evimizde bedensel ve ruhsal dinlenme ihtiyacımızı karşılamak üzere yaptığımız faaliyetleri ve mekanları,
  • Evimizde ailemizle birlikte en çok kullandığımız mekanları ve işlevlerini fotoğraflayarak paylaşalım.

Sizi, ‘ev’lerinizi “Nexus Interiors” yani, “Bağlayan/İlişkilendiren” İç mekanlar objektifinden keşfetmeye davet ediyoruz. Yaratıcı keşifleriniz için bazı başlangıç ​​noktaları:

  • Geçmiş ve Bugün - zaman içinde yeni bağlantıların korunması veya oluşturulması
  • Somut ve Somut Olmayan - malzemenin kuvvet, hareket ve kullanım yoluyla şekillendirilmesi
  • Etki ve Baskı - performansı güçlendirme ve etkileme potansiyeli
  • Gereklilik / Zevk - değişen ihtiyaç ve davranışlar için gelişiyor
  • Dönüşüm / Yenilik - yeni bağlantılar oluşturma ve statükoyu sorgulama
  • Kamu / Özel - erişim ve görünürlük sınırlarını bulanıklaştırma
  • Görsel / İşitsel - duyular aracılığıyla mekanla bağlantı

 

Paylaşın, biz de TMMOB İçmimarlar Odası olarak üyesi olduğumuz  IFI International Federation of Interior Architects/Designers  23 Mayıs 2020 World Interiors Day kapsamında dünyadaki tüm meslektaşlarımız ve iç mekan sevdalılarıyla paylaşalım. 

...

Haber

22/Mayıs/2020 İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi

Sn. Üyemiz;

Halkbank Tarafından, Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Meslek Odaları'na kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuş olup, Odamıza kayıtlı üyelerimizin de krediden faydalanabilmesi için anlaşma yapılmıştır.  

Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”;

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Meslek Odaları'na kayıtlı olması,

Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,

İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,

Meslek Odalarına kayıtlı işletmeler hariç olmak üzere ticaret sicile kayıtlı olması,

Hem ticaret sicile kayıtlı hem de esnaf sicile kayıtlı ise Bankamız Esnaf Kredileri'ne ilişkin devam eden kredi riskinin olmaması (Yalnızca Esnaf sicil kaydı bulunanlar krediden faydalanamayacaktır),

İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması,

 ön koşullarını taşıması gerekmektedir.

Kredi için başvuru ve Detaylar İçin TIKLAYINIZ…

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu

...

Haber

21/Mayıs/2020 ‘Panik Odası’ Tasarım Yarışması Şartnamesi

TMMOB İçmimarlar Odası

‘Panik Odası’ Tasarım  Yarışması Şartnamesi

Öğrenci Kategorisi

 

* Yarışmanın Ortakları

TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube

 

* Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma organizasyonun genel koordinasyonu, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkezi’ni temsilen

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube tarafından atanan yetkililerden kurulu komite tarafından yürütülür.

 

* Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma tek aşamalı ulusal bir öğrenci "fikir projesi" yarışmasıdır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir yüksek öğretim kurumunda İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitimine devam eden öğrencilerin katılımına açık bir ulusal fikir projesi yarışmasıdır.  Yarışma sonucunda 3 başarı ödülü sahiplerini bulacaktır.

 

* Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, toplumun doğal afet, savaş, salgın hastalık ve benzeri, doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı korunabilmesi için tasarlanacak bir sığınak tasarımını konu edinmektedir. Söz konusu sığınak, 3-4 kişilik bir ailenin yaşadığı konuta yerleşecek ve belirli bir süreyle ailenin dış dünya ve etkenlerle karşılaşmadan, tüm yaşamsal ihtiyaçlarını giderebileceği mümkün olan en küçük ve en verimli mekan kullanımını sağlayacak bir ‘panik odası’ tasarlanmasını kapsamaktadır. ‘Panik Odası’ içine yerleşeceği yapının bahsi geçen felaketlerde görmesi muhtemel yapısal zararlardan en az etkileneceği şekilde ele alınacaktır.

 

* Yarışmanın Yeri  ve Özellikleri

Tasarlanacak ‘Panik Odası’, herhangi bir konutun içine yerleşecek bir modül olarak tasarlanacaktır.  Yarışmacı, modülün yapısal ve mekânsal özelliklerini çalışırken bahsi geçen felaketlerden bir, yada birkaçına karşı kullanımını öngörerek tasarım yapabilecektir. Modülün cevap vereceği durumların sayısı ve kapsamı tercih sebebidir.

 

* Yarışmaya Katılım Koşulları

·         Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden, bir yüksek öğretim kurumunda İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitimine devam eden öğrencilerin katılımına açıktır.

·         Her yarışmacı birden fazla projeyle katılabilir.

·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·         Yarışmaya katılan projelerin yayım hakları TMMOB İçmimarlar Odası’na aittir.

 

* Yarışmacıların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Proje tesliminde dikkate edilmesi gereken unsurlar:

·         Tasarımın 1 adet A4 sayfayı geçmeyecek şekilde senaryo metni,

·         Tasarım aşamasını ve anlatılmak istenilen özellikleri tanımlayan eskizler,

·         Modülün 1/20 ölçeğinde ve tekniğinde çizilmiş yerleşim planı, tavan planı ve kesitleri (kesitlerin sayısı min. 2 adet olarak belirlenmiştir, tasarımcı tarafından uygun görülen ve anlatılmak istenilen niteliklerin betimlenebilmesi açısından daha fazla kesit çizimi teslim edilebilir), 

·         3 boyutlu görseller. 

 

* Proje Teslimi:

Yarışmacılar teslim projelerini istanbul@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta olarak teslim edeceklerdir. Projeler 50 MB geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

* Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, istanbul@icmimarlarodasi.org.tr

 

* Değerlendirme süreci

Yarışma tek aşamalı ulusal bir öğrenci "fikir projesi" yarışmasıdır. Yarışma, projelerin dijital olarak değerlendirmesi ile gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan projeler içmimar akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Projelerin değerlendirilmesi, yarışma şartnamesinde yer alan yarışma amaçları ve değerlendirme prensiplerini göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yarışma değerlendirilmesinin sonuçları jüri üyeleri tarafından yazılı raporlarla bildirilecektir.

 

* Değerlendirme prensipleri

Tasarımın;

·         Tasarımın kurgusu ve özgünlüğü;

·         Kullanıcıya, işleve ve ihtiyaçlara uygunluğu;

·         Uygulanabilirliği

·         Yapısal/sistemsel yaklaşımlar (sağlamlık, bir araya geliş ve bitiş detayları)

·         Tasarımın ve sunumun bütünlüğü  (tasarım dili ve yaklaşımının bütünlüğü);

·         Sunum.

 

Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsimleri,

·         Merve Yılmazer

·         Arzu Erçetin

·         Muharrem Subaş

·         Özlem Güven

·         Sezin Tanrıöver

 

 

* Yarışma Takvimi

·         Yarışma İlanı                                                                                                      15.05.2020

·         Soru – Cevap dönemi                                                                                    18 – 19.05.2020

·         Projelerin dijital teslimi için son tarih                                                      28.05.2020

·         Jüri Değerlendirme                                                                                        30.05.2020

·         Sonuçların açıklanması                                                                                  31.05.2020

 

* Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Yarışma, www.icmimarlarodasi.org.tr, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, ve bu kurumların sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır.

 

* Ödüller:

İlk 3 projeye başarı ödülü verilecektir. Birincilik ödülü 1000TL, ikincilik ödülü 500TL ve üçüncülük ödülü 250TL para ödülü̈ ve tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecektir.  

...

Haber

21/Mayıs/2020 ‘Panik Odası’ Tasarım Yarışması Şartnamesi

TMMOB İçmimarlar Odası

‘Panik Odası’ Tasarım  Yarışması Şartnamesi

Profesyonel Kategorisi

 

* Yarışmanın Ortakları

TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube

 

* Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma organizasyonun genel koordinasyonu, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkezi’ni temsilen

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube tarafından atanan yetkililerden kurulu komite tarafından yürütülür.

 

* Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma tek aşamalı ulusal bir "fikir projesi" yarışmasıdır. Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde profesyonel/akademik yaşamına devam eden ve tüm içmimarların katılımına açık bir ulusal fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya katılım için temel koşul içmimarlık lisans dercesine sahip olmaktır. Yarışma sonucunda 3 başarı ödülü sahiplerini bulacaktır.

 

* Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, toplumun doğal afet, savaş, salgın hastalık ve benzeri, doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı korunabilmesi için tasarlanacak bir sığınak tasarımını konu edinmektedir. Söz konusu sığınak, 3-4 kişilik bir ailenin yaşadığı konuta yerleşecek ve belirli bir süreyle ailenin dış dünya ve etkenlerle karşılaşmadan, tüm yaşamsal ihtiyaçlarını giderebileceği mümkün olan en küçük fakat en verimli mekan kullanımını sağlayacak bir ‘panik odası’ tasarlanmasını kapsamaktadır. ‘Panik Odası’ içine yerleşeceği yapının bahsi geçen felaketlerde görmesi muhtemel yapısal zararlardan en az etkileneceği şekilde ele alınacaktır.

 

* Yarışmanın Yeri  ve Özellikleri

Tasarlanacak ‘Panik Odası’, herhangi bir konutun içine yerleşecek bir modül olarak tasarlanacaktır.  Yarışmacı, modülün yapısal ve mekânsal özelliklerini çalışırken bahsi geçen felaketlerden bir, yada birkaçına karşı kullanımını öngörerek tasarım yapabilecektir. Modülün cevap vereceği durumların sayısı ve kapsamı tercih sebebi olacaktır.

 

* Yarışmaya Katılım Koşulları

·         Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve içmimarlık lisans dercesine sahip profesyonel ve akademisyenlerin katılımı uygundur.

·         Yarışmacının TMMOB İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.

·         Her yarışmacı birden fazla projeyle katılabilir.

·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·         Yarışmaya katılan projelerin yayım hakları TMMOB İçmimarlar Odası’na aittir.

 

* Yarışmacıların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Proje tesliminde dikkate edilmesi gereken unsurlar:

·         Tasarımın 1 adet A4 sayfada senaryo metni teslimi,

·         Tasarım aşamasını ve anlatılmak istenilen özellikleri tanımlayan eskizler,

·         Modülün 1/20 yerleşim ve tavan planları, ve yüzey detaylarını anlatan kesitlerin teslimi, 

·         Modülün belli başlı etkinlik (uyuma, yemek, hijyen, depolama) mekanlarından 1/10 ve 1/5 detay teslimi(bu madde tasarımcının tercihine bırakılmıştır, teslim şartlarında tasarımcı bu madde ile sorumlu tutulmamaktadır),

·         3 boyutlu görsellerin teslimi  

 

* Proje Teslimi:

Yarışmacılar teslim projelerini istanbul@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta olarak teslim edeceklerdir. Projeler 50 MB geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

* Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, istanbul@icmimarlarodasi.org.tr

 

* Değerlendirme süreci

Yarışma tek aşamalı ulusal bir "fikir projesi" yarışmasıdır. Yarışma, projelerin dijital olarak değerlendirmesi ile gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan projeler içmimar akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Projelerin değerlendirilmesi, yarışma şartnamesinde yer alan yarışma amaçları ve değerlendirme prensiplerini göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yarışma değerlendirilmesinin sonuçları jüri üyeleri tarafından yazılı raporlarla bildirilecektir.

 

* Değerlendirme prensipleri

Tasarımın;

·         Tasarımın kurgusu ve özgünlüğü;

·         Kullanıcıya, işleve ve ihtiyaçlara uygunluğu;

·         Uygulanabilirliği

·         Yapısal/sistemsel yaklaşımlar (sağlamlık, bir araya geliş ve bitiş detayları)

·         Tasarımın ve sunumun bütünlüğü  (tasarım dili ve yaklaşımının bütünlüğü);

·         Sunum.

 

*Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsimleri,

·         Merve Yılmazer

·         Arzu Erçetin

·         Muharrem Subaş

·         Özlem Güven

·         Sezin Tanrıöver

 

* Yarışma Takvimi

·         Yarışma İlanı                                                                                                      15.05.2020

·         Soru – Cevap dönemi                                                                                    18 – 19.05.2020

·         Projelerin dijital teslimi için son tarih                                                      28.05.2020

·         Jüri Değerlendirme                                                                                        30.05.2020

·         Sonuçların açıklanması                                                                                  31.05.2020

 

* Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Yarışma, www.icmimarlarodasi.org.tr, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, ve bu kurumların sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır.

 

* Ödüller:

İlk 3 projeye başarı ödülü verilecektir. Birincilik ödülü 1000TL, ikincilik ödülü 500TL ve üçüncülük ödülü 250TL para ödülü̈ ve tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecektir.  

...

Haber

07/Mayıs/2020 TMMOB" ne Bağlı Odalardan Basın Açıklaması

 

 

TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması:

AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanının Meslek Odalarını Hedef Alması Demokrasi ile Bağdaşmamakta, Üyelerimizin Özgür İradesini Dikkate Almamaktadır

Ülkemizden, Halkımızdan, Laiklikten, Özerk Demokratik Mesleki Örgütlülüğümüzden Yana Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecektir.

 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığının İnternet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”

Gerçekte de önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir.

Yine öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal kuruluşlar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe konulmuştur.

Oysa bizlerin bu alanlardaki Anayasa kökenli kuruluş yasalarımız ve özerk kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu işlevlerimiz, Resmi Gazete’de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır.

Bu nedenle tekrar tekrar gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır.

Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.

Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir.

 İktidarların Meslek Odaları üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki-bilimsel- teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.

 


Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası 

...
ETKİNLİKLER