HABERLER

21/11/2019 “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması”

 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayınladıkları duyuru ile “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurmuştur.

Mevcut düzenlemeler hakkında Üniversitelerin bünyelerindeki mevcut programlar başta olmak üzere taslak çalışmada yer alan bütün programlara ilişkin görüş ve önerileri akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin, iş çevreleri ve diğer paydaşlardan istemekte olup, görüş bildirme için son gün 25 Kasım 2019 tarihidir.

Yönetim Kurulumuz ve Eğitim Komisyonumuz tarafından, ICSED kapsamında askıya çıkartılan, taslak incelenmiş, Konunun İçmimarlık mesleğinin tüm paydaşlarını ilgilendirmesi nedeni ile Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarih ve 36 / 314 sayılı kararı ile TMMOB İçmimarlar Odası Danışma Kurulunun toplanmasına karar verilmiştir.

TMMOB İçmimarlar Odası 17 Kasım 2019 tarihinde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantı Salonu’nda Danışma Kurulunu toplamıştır. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Temsilcilerimiz, Üyelerimiz, İçmimarlık Bölümlerinde eğitim veren Akademisyenlerimiz ile Öğrencilerimiz ile birlikte geniş katılımlı Danışma Kurulumuzun sonuç bildirgesinde aldığı karar neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 20.11.2019 Tarih ve 2019 / 384 Sayılı Yazımız ile görüşlerimiz gönderilmiştir.

 Lisans Diplomaları Programları için Önerimiz;

 “073 Dar Alan "Tasarım ve Yapı" şeklinde revize edilip, içine diğer tasarım alanları da dahil edilmelidir. 0730 Ayrıntılı Alan  "Tanımlanmamış Tasarım Alanı" olarak revize edilmesi önerilmektedir.  0731 Ayrıntılı Alan "Tasarım" şeklinde tanımlanıp İçmimarlık, Endüstriyel Tasarım vb. yapıya yönelik faaliyet gösteren diğer tasarım disiplinleri de dahil edilerek, yapı alanındaki tasarım ve mimarlık alanları birbirinden koparılmamalıdır.”

 “İçmimarlık ve Endüstriyel Tasarım disiplinlerinin yapılı çevre ile olan yakın ilişkisi, eğitim müfredat yapıları ve uygulama pratiği dikkate alındığında diğer tasarım disiplinleri ile olduğu kadar Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama vb. bölümlerle bağlının kopartılmaması gerekmektedir. BU NEDENLE TASARIM ANA BAŞLIĞI ALTINDA TÜM BU TASARIM DİSİPLİNLERİNİN TOPLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Kavramsal karışıklıkların önüne geçilebilmesi için Lisans Program Adları ile Ayrıntılı alan ve Dar Alan isimlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle Geniş Alan, Dar Alan ve Ayrıntılı Alan başlıklarında TASARIM şemsiye terminolojisinin kullanımı daha doğru olacaktır.  Lisans Program Adı olarak da İÇMİMARLIK önerilmektedir.”

 Önlisans Diplomaları Programları için Önerimiz;

“07 kodlu Geniş Alan adının TASARIM; MÜHENDİSLİK, İMALAT VE YAPI olarak revize edilmesi; 073 Dar Alanın, TASARIM VE YAPI olarak revize edilmesi önerilmektedir. İç Mekan Tasarımı programının 0732 Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği ayrıntılı alanına taşınması ve 005.0732.009 yeni kod ile programın altına alınması gerekmektedir. "İç Mekan Tasarımı" programının adının "İnce Yapı Teknikerliği" olarak değiştirilmesi uygundur.”

“İç Mekan Tasarımı programının program öğretim programları ile 0732  Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği alanı ile uyumludur. İç Mekan Tasarımı programı ile Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği programlarının öğretim programları örtüşmektedir. Programın "İnce Yapı Teknikerliği" adı altında olması gerekmektedir. İçmimarlık mesleğinin tasarım ve uygulama boyutundaki bilgi birikiminin önlisans düzeyinde  verilmesi mümkün değildir. 2 yıllık program, tasarım esaslı eğitim değil, uygulama ve teknik esaslı eleman yetiştirebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü "İnce Yapı Teknikerliği" bu programı daha doğru tanımlamaktadır.”

TMMOB İçmimarlar Odası olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” çalışmaları ile ilgili konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Tüm gelişmelerden üyelerimiz ve meslek paydaşlarımıza bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu