Top

TMMOB İçmimarlar Odası Mersin Şube 2. Olağan Genel Kurulu

TMMOB İçmimarlar Odası Mersin Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da aşağıda yer almakta olan gündem ile “Limonluk Mah. 2417 Sokak No: 5 Yenişehir – MERSİN”, seçimleri ise 14 Ocak 2024 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatlerinde yine aynı adreste yapacaktır.

13 Ocak 2024 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın Mersin Şube 2. Olağan Genel Kurulunu 20 Ocak 2024 Cumartesi günü aynı gündem ile Saat 10:00’da “Limonluk Mah. 2417 Sokak No: 5 Yenişehir – MERSİN” adresinde, seçimler ise 21 Ocak 2024 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde “Limonluk Mah. 2417 Sokak No: 5 Yenişehir – MERSİN” adresinde yapılacaktır. 

Sayın Üye Meslektaşlarımıza duyurulur.

Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması 
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu adına konuşma
4. 1. Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
5. 1. Dönem Mali Raporun Okunması 
6. 1. Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması 
7. 1. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali Durumun ayrı ayrı aklanması 
8. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2023 – 2024 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi 
9. Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması 
10. Dilek ve temenniler. 
11. Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı
12. Seçimler