Top

ICMOSEM Eğitim M.

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI MESLEKİÇİ SÜREKLİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

İçmimarlık meslek disiplininin bilimsel ve teknik ilkelere uygun olarak, ülke ve toplum yararları doğrultusunda uygulanmasını sağlamak üzere, üyelerin uzmanlık alanlarının TMMOB İçmimarlar Odası tarafından uygulama ve denetimin yapılabilmesi için, uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, meslekiçi eğitim çalışmaları ile belgelendirilmesine için Odamız 24. Dönem Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Yönetmeliğimiz Yayımlanması için TMMOB aracılığı ile Resmi Gazeteye gönderilmiştir.

Yönetmeliğimiz Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte Meslek İçi Eğitimlerimiz başlatılacak olup, bu sayfadan tüm üyelerimize duyurular yapılacaktır.