Top

TMMOB İçmimarlar Odası 27. Olağan Genel Kurulu

1.png

TMMOB İçmimarlar Odası 27. Olağan Genel Kurulu, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde ekte yer alan gündemle toplanacak olup, Seçimler ise yine aynı adreste 21 Nisan 2024 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

20 Nisan 2024 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 09.00’da “TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi – Mehmet Akif Ersoy, 295. Sk. No:6, Yenimahalle / ANKARA” adresinde yapılacak olup, Seçimler ise 28 Nisan 2024 Pazar günü “TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi – Mehmet Akif Ersoy, 295. Sk. No:6, Yenimahalle / ANKARA” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
26. Dönem Yönetim Kurulu


Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2. Gündemin Onaylanması
3. Yönetim Kurulu Başkanı Açılış Konuşması 
4. Konukların Konuşmaları
5. 26. Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
6. 26. Dönem Mali Raporun Okunması 
7. 26. Dönem Denetleme Kurulu Raporunun Okunması 
8. 26. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali ve Denetim Yönünden Ayrı Ayrı Aklanması 
9. Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma İçin 27. Dönem Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 
10. 27. Dönem Personel Kadro Cetvelleri, Genel Merkez ve Şubeler Günlük Kasa Limitlerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
11. 2024 – 2025 Yılları Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
12. 2025 ve 2026 Yılları Üye Ödentilerinin Belirlenmesi İçin 27. Dönem Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
13. Ana Yönetmelik Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
14. Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname Çalışmaları Yapmak ve TMMOB Onayına Sunmak İçin 27.Dönem Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 
15. Bölge veya İl Temsilciliği kurulması için 27. Dönem Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
16. Genel Merkez Yönetim Kurulu (7 Asıl 7 Yedek), Onur Kurulu (5 Asıl, 5 Yedek), Denetleme Kurulu (7 Asıl 7 Yedek), TMMOB Yönetim Kurulu (3 Kişi), TMMOB Delege (100 Asıl ve 100 Yedek) Adaylarının Belirlenmesi ve İlanı
17. Yeni Dönem Çalışmalarına İlişkin Öneri, Dilek ve Temenniler
18. Seçimler