Top

KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALAN VEYA ALMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

1 - kamu kurumları duyuru.png

T.C. Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Mart 2024 Tarih ve 32497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Yönetmeliğin Görevde yükselmeye tabi kadrolar başlıklı 5. Maddesi’ne ve Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 9. Maddeye “İç Mimar” İbaresi eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu ekleme ile  “Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleontolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biolog, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog,  kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya dört yılık yüksekokuların ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,” hükmünü haiz olmuştur.

Bilindiği üzere, 30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile meslektaşlarımızın içmimar olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanmaları önündeki her türlü engel ortadan kalkmıştır. 

Yine yukarıda anılan düzenleme ile Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 9. Maddesine eklenen “içmimar” ibaresi ile Üniversitelerin İçmimarlık, İçmimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümleri'nden mezun olmayanların ilgili kadrolara atanamayacağı net bir şekilde açıklığa kavuşturulmuştur.

Odamız Yönetim Kurulları tarafından çeşitli tarihlerde yapılmış olan İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında “İçmimar” Kadrolarının oluşturulmasına ilişkin taleplerimiz ve yoğun çalışmalarımız sonucunda yapılan yönetmelik değişikliğinin tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, söz konusu yönetmeliğin yayımlanması hususunda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Meslek haklarımız ile ilgili çalışmalarımız var gücüyle devam etmektedir. 

Tekrar Tüm meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Saygılarımızla,

TMMOB İçmimarlar Odası
26. Dönem Yönetim Kurulu