Top

im2022 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

afıs.jpg

im2022 | İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İçmimarlık bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın beşincisi olan im2022,  bu  yıl  Karadeniz  Teknik  Üniversitesi,  Mimarlık  Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde  düzenleniyor.  Yarışmaya  son  katılım  tarihi  17  Ekim 2022 olarak belirlenmiştir.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için: https://www.ktu.edu.tr/icmimarlik/im2022
Soru ve iletişim için: imyarismalari@gmail.com

Başvuru Linki: https://forms.gle/aJELgV99vnq2TvPA8 

 

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak, içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

 

Yarışmanın Kapsamı

“im2022 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği 2021-2022 akademik yıl içinde yürütülen tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı  derslerinde  gerçekleştirdikleri  projelerin  değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

 

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

Birinci Yıl

İkinci Yıl

Üçüncü Yıl

Dördüncü Yıl

Mobilya/Aydınlatma Tasarım

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

*Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin/ 2021-2022 akademik yılında mezun olmuş içmimarların katılımına açıktır.

Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği yıl içerisindeki akademik dönemlerde içmimarlık lisans derecesi veren eğitim kurumlarının içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı  dersleri  kapsamında  gerçekleştirilmiş  projeler ile katılım sağlanabilir.

*Öğrenciler her kategoriye bireysel ya da grup projeleriyle katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.

Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılan proje sahipleri, projeye ait yayım ve basım haklarının Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İçmimarlar Odasına ait olduğunu kabul eder.

*Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje teslimleri yarışma duyurularında yer alan başvuru linkleri üzerinden yapılacaktır.

*Yarışmaya proje göndererek katılan her öğrenci bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

*Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulmalıdır.

Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb katılımcının kimliğini deşifre edebilecek hiçbir bilgiye kesinlikle yer verilmemelidir.

Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.

* Proje paftası sisteme iki farklı formatta yüklenmelidir; biri 1 adet Yatay A0 olarak 300  dpi çözünürlüğünde "PDF” formatında diğeri 1 adet JPG  formatında  olacak  şekilde iki ayrı dosya halinde yüklenmelidir. Pdf paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.

Başvuru esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje raporu hazırlanarak başvuru linkine yer alan “Proje raporu” bölümüne eklenecektir.

*Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

 

Ön Eleme

Aşama Jüri Değerlendirmesi

Aşama Jüri Değerlendirmesi

Aşama Jüri Değerlendirmesi

 

Ön Eleme: Yarışmanın şartnamesinde yer alan proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi projelerin 2.aşamaya geçmesini  KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 7 jüri üyesinden en az 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile 2. Aşamaya geçmeye hak kazanır.

Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesinden geçen projeler 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Jüri üyeleri Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci kriterleri bağlamında bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 3. Aşama Jüri Değerlendirmesine geçmeye hak kazanır.

Aşama Jüri Değerlendirmesi: 2. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri ikinci aşamada yer alan 4 kritere bağlı olarak değerlendirirler.

 

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori (1.sınıf, 2 sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, Mobilya/aydınlatma) için ayrı olarak oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçleri duyurulan takvime bağlı olarak ilgili sekretarya tarafından organize edilir.

 

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından önerilen ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

 

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan "yarışma amaçları"  ve "değerlendirme kriterleri" göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır. Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve  dijital  sergi  ile kamuoyuna sunulur.

 

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak  yapılır.  Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

 

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı

21 Eylül 2022

Soru – Cevap dönemi

21-30 Eylül 2022

Projelerin dijital teslimi için son tarih

17 Ekim 2022

Projelerin Ön eleme değerlendirmesi

14 Kasım 2022

1. Jüri Değerlendirmesi

15- 28 Kasım 2022

2. Jüri Değerlendirmesi

09- 15 Aralık 2022

3. Jüri Değerlendirmesi

01 Ocak – 15 Ocak 2023

Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum

05 Şubat 2023

 

 

Ödüller ve Yayın

“İM İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında (im2022) yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

 

Her kategori için  verilecek  olan  başarı ödülleri:

Birincilik ödülü

3.000,00 TL

İkincilik ödülü

2.500,00 TL

Üçüncülük ödülü

2.000,00 TL

Mansiyon ödülü (3 Adet)

1.000,00 TL

 

Ödül alan tüm projeler Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital  sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

"Ödüle layık görülen proje sahiplerinin, ödüllerini alabilmesi için öğrenciliği devam edenlerin İÇMO GENÇ üyesi olması, 2021-2022 eğitim dönemi mezunlarının ise İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir."

 

Jüri Üyeleri:

 

Birinci Yıl Kategorisi

1

PROF. DR. DENİZ HASIRCI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

2

PROF. GÖZEN GÜNER AKTAŞ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

3

PROF. MÜGE GÖKER PAKTAŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

4

PROF. DR. ZEYNEP TUNA ULTAV

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

5

DOÇ. DR. ELİF SÖNMEZ

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

6

DOÇ. DR. PAPATYA NUR DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

7

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLAN NAYEB

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ


İkinci Yıl Kategorisi

1

PROF. DR. SEZİN TANRIÖVER

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

2

PROF. DR. DİDEM BAŞ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

3

PROF. DR. HAKKI TONGUÇ TOKOL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

4

DOÇ. DR.ŞEBNEM ERTAŞ BEŞİR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5

DOÇ. DR. ŞERİFE EBRU OKUYUCU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

6

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET SEZGİN

MEF ÜNİVERSİTESİ

7

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP FAİZ BÜYÜKÇAM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

 

Üçüncü Yıl Kategorisi

 

1

PROF. DR GÜLAY USTA

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

2

PROF. DR UĞUR ULAŞ DAĞLI

TAPLAK DERNEĞİ OYK / DK ÜYESİ

3

PROF. DR. FÜSUN SEÇER KARİPTAŞ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

4

PROF. DR. RABİA KÖSE DOĞAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

5

DOÇ. DR. EMİNE GÖRGÜL

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6

DR. ÖĞR. ÜYESİ ESİN FAKIBABA DEDEOĞLU

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

7

NACİ YALÇIN

NOYA İÇ MİMARLIK

 

Dördüncü Yıl Kategorisi

 

1

PROF. DR. BURAK KAPTAN

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2

PROF. DR. BANU MANAV

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

3

DOÇ. DR. MERYEM YALÇIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

4

DOÇ. DR. SAADET AYTIS

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

5

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ENGİN

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

6

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLİN ARAS

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7

ATİLLA KUZU

ZOOM TASARIM PROJE UYGULAMA


Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

 

1

PROF. DR.MEHMET LÜTFİ HİDAYETOĞLU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2

DOÇ. DR.DENİZ DEMİRARSLAN

KOCAELI ÜNIVERSITESI

3

DOÇ. DR.İNANÇ IŞİL YİLDİRİM

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

4

DR. ÖĞR. ÜYESİ KURT ORKUN AKTAŞ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

5

ALP NUHOĞLU

ALP NUHOĞLU TASARIM STUDYOSU

6

TANJU ÖZELGİN

TO STUDIO

7

NAZAR ŞİGAHER

DAEDALUS MOBİLYA