Top

Antalya Şube 8. Olağan Genel Kurulu

TMMOB İçmimarlar Odası
Antalya Şube 8. Olağan Genel Kurulu


TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şube 8.Olağan Genel Kurulu, 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 14.30‘da aşağıda yer almakta olan gündem ile ‘’ Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Şef Apt. No:98 K:1 D:1 Muratpaşa/Antalya’’ adresinde, seçimleri ise 17 Aralık 2023 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatlerinde yine aynı adreste yapacaktır. 

16 Aralık 2023 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şube 8.Olağan Genel Kurulunu, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü aynı gündem ile saat 14:30’da ‘’ Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Şef Apt. No:98 K:1 D:1 Muratpaşa/Antalya’ adresinde, seçimler ise 24 Aralık 2023 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır. 

Sayın Üye ve Meslektaşlarımıza duyurulur.

Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması 
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu adına konuşma
4. 7.Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
5. 7.Dönem Mali Raporun Okunması 
6. 7.Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması 
7. 7.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali Durumun ayrı ayrı aklanması 
8. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2024 – 2025 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi 
9. Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması 
10. Dilek ve temenniler. 
11. Yönetim Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı
12. Seçimler