Olağanüstü Genel Kurul

 

Olağanüstü Genel Kurul

 

Yönetmelik Değişikliği Önerilermiz

 

 Olağanüstü Genel Kurul - 16 Mayıs 2015

 

Nurten AKSUGÜR

En İyi Kavram ( EİKİ ) Öğrenci Yarışması

 

Mekan Tasarımında Disiplinler arası Yaklaşımlar

4. İçmimarlık Sempozyumu

 

İÇMİMARLIK EĞİTİMİ 3. ULUSAL KONGRESİ

 “kuram ve uygulama birlikteliği”

  •  
Olağanüstü Genel Kurul
 
  •  
 Olağanüstü Genel Kurul - 16 Mayıs 2015 
 
  • En İyi Kavram ( EİKİ ) Öğrenci Yarışması
 
  • 4. İçmimarlık Sempozyumu
 
  •  “kuram ve uygulama birlikteliği”