Top

Eskişehir İl Temsilciliği Olağan Genel Kurulu

ÜYELERİMİZİ ESKİŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ
2. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİNE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ…


Değerli Üyelerimiz,

Ana Yönetmeliğimizin 58, 59 ve 60. Maddeleri gereği, Eskişehir İlinde bulunan üyelerimizin oylarıyla Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin belirleneceği TMMOB İçmimarlar Odası Eskişehir İl Temsilciliği 2. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 26 Kasım 2023 Pazar Günü saat 10:00’ da İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Büyükdere Mah. Bayraktepe Sokak No: 22 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır.


İçmimar ve yurttaş sorumluluğu ile katılacağınız Şube Genel Kurul ve Seçimleri, Odamızın ve Temsilciliğimizin daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna devam etmesine katkıda bulunacaktır.


Tüm üyelerimizi, Şube çalışmalarımızın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmek ve yeni dönem yönetim kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
Eskişehir İl Temsilciliği 
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına Konuşmalar
3. Temsilcilik Adına Konuşmalar,
4. Dilek ve Temenniler
5. Yönetim Kurulu 3 Asıl ve 3 Yedek Üye Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,
6. Seçimler.