Top

Adana Şube Olağan Genel Kurulu

ÜYELERİMİZİ ADANA ŞUBE 5. OLAĞAN 
GENEL KURUL VE SEÇİMLERİNE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ…

Değerli Üyelerimiz,

TMMOB İçmimarlar Odası Adana Şube Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerini 09 – 10 Aralık 2023 tarihlerinde “66036 Sokak Yuva Ap. A Blok K:1 Da:7 Adana/Seyhan” adresinde yapılacaktır. 
İçmimar ve yurttaş sorumluluğu ile katılacağınız Şube Genel Kurul ve Seçimleri, Odamızın ve Şubemizin daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna devam etmesine katkıda bulunacaktır.

Tüm üyelerimizi, Şube çalışmalarımızın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmek ve yeni dönem yönetim kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
Adana Şube 4. Dönem Yönetim Kurulu 


TMMOB İçmimarlar Odası Adana Şube Olağan Genel Kurul Davet Yazısı

TMMOB İçmimarlar Odası Adana Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 02 Aralık 2023 Cumartesi günü 10.00 – 18.00 Saatleri arasında aşağıda yer almakta olan gündem ile “66036 Sokak Yuva Ap. A Blok K:1 Da:7 Adana/Seyhan”, seçimleri ise 03 Aralık 2023 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatlerinde yine aynı adreste yapacaktır.

02 Aralık 2023 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın Adana Şube 5. Olağan Genel Kurulunu 09 Aralık 2023 Cumartesi günü aynı gündem ile 10.00 / 18:00 Saatleri arasında “66036 Sokak Yuva Ap. A Blok K:1 Da:7 Adana/Seyhan” adresinde, seçimler ise 10 Aralık 2023 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde “66036 Sokak Yuva Ap. A Blok K:1 Da:7 Adana/Seyhan” adresinde yapılacaktır. Sayın Üye Meslektaşlarımıza duyurulur.

Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması 
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu adına konuşma
4. 4. Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
5. 4. Dönem Mali Raporun Okunması 
6. 4. Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması 
7. 4. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali Durumun ayrı ayrı aklanması 
8. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2023 – 2024 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi 
9. Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması 
10. Dilek ve temenniler. 
11. Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı
12. Seçimler