ASİL ÜYELİK

 

Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asil üye olabilmek için; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerden içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı lisans unvanı ile mezun olmak veya yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınmış diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir

 

Üyelik İçin Gerekli Evraklar,

 

·         DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ. ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR

·         NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR )

·         ADRES BEYANI

·         ÜYE BİLGİ FORMU VE DİLEKÇE

·         4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

·         KİMLİK KARTI ÜCRETİ ( 15,00 TL )

·         2017 YILI AİDATI ( 168,00 TL )

 

1 - Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.

 

2 - Posta yolu ile gönderilecek olan evrakların Noter Onaylı olması gerekmektedir.

 

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.

 

Banka Hesap Bilgileri:

T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi ( Şube Kodu 0919 ) 57209156 -5001

IBAN NO: TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01

 

Dilekçe için tıklayınız.

Üye Kayıt Formu için tıklayınız.

Mailorder Formu için tıklayınız.

 

 

Onur ÜyeliğiOdanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde ya da yurt dışında en az kırk yıl içmimarlığa emek vermiş kişilerle ülkemizde veya yurt dışında içmimarlık alanında olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla onur üyesi olarak kayıt edilebilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.

 

Fahri Üyelik

 

Oda üyesi olmadığı hâlde, Odanın veya mesleğin yararına yapılan her türlü aktivite ve çalışmada, Odaya ve aktivitelere gönüllü destek veren kişi veya kuruluşlara, verdikleri hizmet ve destek karşılığı fahri üyelik verilebilir. Bu kişiler, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üye olarak kayıt edilebilirler. Fahri üyeler asil üyelerin haklarını kullanamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.