HABERLER

25/02/2022 TMMOB İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri


TMMOB İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu, 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde aşağıda yer alan gündemle toplanacak olup, Seçimler ise yine aynı adreste 13 Mart 2022 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

12 Mart 2022 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09.00’da TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi – Selanik Caddesi: No:76 Kızılay Çankaya/Ankara” adresinde yapılacak olup, Seçimler ise 20 Mart 2022 Pazar günü TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi – Selanik Caddesi: No:76 Kızılay Çankaya/Ankara” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 


Gündem

1. GÜN – CUMARTESİ

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2.       Gündemin Onaylanması

3.       Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

4.       Konukların konuşmaları

5.       Önergeler Komisyonun kurulması

6.       Yönetmelik Değişikliği Komisyonun kurulması

7.       25. Dönem Faaliyet raporunun okunması

8.       25. Dönem Mali raporun okunması

9.       Denetim Kurulu raporunun okunması

10.   25. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali ve Denetim yönünden ayrı ayrı aklanması

11.   Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma İçin 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

12.   Personel Kadro Cetvelleri, Genel Merkez ve Şubeler Günlük Kasa Limitlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13.   Üye Aidatları, Oda Hizmet Bedellerinin belirlenmesi için 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

14.   2022 – 2023 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

15.   Önergeler Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

16.   Yönetmelik Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

17.   Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname çalışmaları yapmak ve TMMOB onayına sunmak için 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

18.   Genel Merkez Yönetim Kurulu (7 asıl 7 yedek), Onur Kurulu (5 asıl, 5 yedek), Denetleme Kurulu (7 asıl 7 yedek), TMMOB Yönetim Kurulu (3 kişi), TMMOB Delegeleri 100 Asıl ve 100 yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

19.   Yeni Dönem çalışmalarına ilişkin öneriler

20.   Dilek ve Temenniler

 

2. GÜN (PAZAR)

 

21.   Seçimler-