HABERLER

24/02/2022 Mesleğimizin En Üst ve Uluslararası Kurumu Olan IFI ’de Türkiye’den Seçilmiş İlk Başkan

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 21. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 7-8 Mayıs 1976 yılından itibaren TMMOB bünyesine 18. Oda olarak katılmış ve bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan Odamız, dünyada Oda statüsüne geçen ilk İçmimarlık meslek kuruluşlarından biridir.

 

Odamız kurulduğu günden bu yana, mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla çalışmalar yürüttük. Mesleki sorumlulukları, mesleki uğraş konularını, uygulama alanlarını tanımlamak adına atılımlar yaptık.

 

Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı ve geliştirici etkinlik ve girişimlerde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerinde bulunduk.

 

Odamızın toplumda ve karar mercilerinde yer edinebilmesi için odaya kayıt olunmasının önemini bilen, odamızın varlığını sürdürebilmesi için aidatlarını düzenli ödeyen değerli üyelerimizle birlikte mesleğimizi tanıtmak, haklarımızı elde etmeye çalışmak ve kurumsallaşmak adına önemli adımlar attık. Sesimizi daha gür çıkarabilmek adına her zaman meslektaşlarımıza ihtiyaç duyduk.

 

Yolumuza taş koymaya çalışanlar olsa bile kolay pes etmeyecektik. Meslektaşlarımız bizimle olduğu sürece, bugün Oda tarihinin geldiği noktanın yadsınamaz güzelliği gelecek yılların sadece habercisidir.

 

Amacımız, İçmimarlık mesleğini ve İçmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmekti. Odamız önceki dönem 2. Başkanlarından Sayın Nilgün Çarkacı, Odamız üyelerinden Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş’ın ilk çalışmalarını yürüttüğü; diğer ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak adına profesyonel İçmimarlık mesleğinin küresel sesi ve otoritesi konumunda olan; kar amacı gütmeyen ve uluslararası platformda İçmimarlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, evrensel eğitim, araştırma ve uygulama gibi konularda ortak bir platform oluşturmak için kurulan IFI’ye 2011 yılı başlangıcı itibariyle “Tam Oy Yetkisi Olan Üye (Full -Voting Member)” sıfatıyla dâhil olduk. Böylece uluslararası platformda temsil edilmek ve söz sahibi olmak adına büyük bir adım atmış olup uluslararası meslek gruplarıyla yakın temasta olabilme imkânına eriştik.

 

Pandemi sebebiyle Zoom uygulaması üzerinden yapılan, tüm dünya genelinde yoğun bir katılımın sağlandığı 22.02.2022 Tarihinde gerçekleşen 30. IFI Genel Kurulunda, ne mutlu ki 22.Başkan olarak TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı’mız Sayın Emrah Kaymak IFI Başkan’ı olarak seçilmiştir. Odamız üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi İçmimarlık Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hatice Sezin Tanrıöver ise ikinci kez IFI Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Işık Üniversitesinden Prof. DR. Özgen Osman Demirbaş, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Çankaya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Güler Ufuk Demirbaş’ın delegasyonuyla gerçekleşen 30. IFI Genel Kurulu’nda emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

 

Ülkemizde meslek haklarımızın elde edilebilmesi, odamızın kurumsallaşması, üyelerimiz ve meslektaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmesi adına, haklı davalarımızda pes etmeden mücadeleler veriyorken böylesi güzel bir haberi meslektaşlarımızla paylaşmanın gururu içindeyiz.

 

30. IFI Genel Toplantısı’nda, İçmimarlık meslek alanın en üst Uluslararası Kurumu Olan IFI (International Federation of Interior Architects/Designers)’ye seçilmiş olan Sayın Emrah KAYMAK’ı tebrik ediyor, ülkemiz, mesleğimiz ve örgütümüz adına yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz.

TMMOB İçmimarlar Odası