HABERLER

30/03/2020 KAMUOYUNA VE İKTİDARA ÇAĞRIMIZDIR…

30.03.2020

 

 

 

KAMUOYUNA VE İKTİDARA ÇAĞRIMIZDIR…

 

Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” (küresel salgın) olarak ilan ettiği “koronavirüs” (Covid-19), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir. Dünya çapındaki bu salgın krizinin ülkemiz karşısındaki etkileri de giderek ağırlaşmakta ve telafi edilmeyecek seviyeye gelmektedir. Konunun yaşamsal önemi açısından; tıbbi, ekonomik ve sosyal önlemler almak zorunda olan siyasi iktidarın, belli alanlarda geç kalınarak alınmış olan ve bugün geç kalınmasından dolayı sonuçları açıkça gördüğümüz (okulların kapatılması, spor karşılaşmalarının ertelenmesi vb.) kararların devamını getirmemekte ısrar etmesini anlamak mümkün değildir. “Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin.” mantığı yarın daha acı tablolar ve sonuçlar ile karşılaşmamızı engelleyemeyecektir. Bu toplum sağlığına ve ekonomisine dinamit yerleştirmekten başka bir şey değildir. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında açıklanan paket büyük sermaye sahipleri lehine düzenlenmiş; orta ölçekli işveren, kamu ve özel sektörde emek vererek çalışan, üreten toplumun ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan ve Ekonomik Kalkan’a en çok ihtiyacı olan milyonları göz ardı ederek hazırlanmıştır.

 

“Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin!” demek; işe gitmeden evde kalarak temel ihtiyaçlarınızı çalışmadan karşılayın demenin bir başka yoludur! Bulunduğu konum gereği kriz anlarında da ülkenin ve toplumun sağlığını, ekonomisini ve kaynaklarını yönetmek, bunları idareli ve vatandaşları yararına kullanmak iktidarın yegâne görevidir.

 

Kamunun bir kısmında uygulanan, belli bir yaşın üzerindeki veya sağlık problemi olan kişilerin izinli ya da uzaktan çalışmalarını sağlayan yöntemlerin tüm sektörler temel alınarak ayırt edilmeden uygulanması gerekmektedir. Bu konular ile alakalı ücretli çalışan meslektaşlarımız iş yaşamlarında birçok sorun ile karşı karşıya kalmakta ve mağdur edilmektedirler. İşten çıkarılmalar, maaşlarda zorunlu indirimler, ücretsiz izine çıkarılmalar hız kesmeden devam etmekte; bütün sektörlerde olduğu gibi İçmimarlar da (zaten meslek alanları yetkinliği olmayan başka disiplinler ve eğitim almamış kişiler tarafından gasp edilen) işsizliğe ve geçim sıkıntısına sürüklenmektedir. 

 

Bir başka tarafta ise çok sayıda üye ve meslektaşımız, İçmimari ve Tasarım alanlarının üst başlık olduğu Yapı sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerinde; personel maaşı, SGK, vergi, kira, aidat, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ödemelerini yapmakta büyük sıkıntılar çekmektedir. Yaşadığımız bu olağan üstü virüs salgınının doğrudan etkilediği ve bu süreçte yaşadığımız ekonomik krizin daha da büyüyeceği su götürmez bir gerçektir. Böyle bir süreçte yaşam savaşı verirken İşletmelerinin varlıklarını sürdürme savaşı verdikleri de unutulmaması gereken bir gerçektir.

 

İnsan yaşamının, tasarımın, üretimin ve ticaretin kamu ve özel sektörde birçok hizmet sağlayan ve yaşamın her alanında işleyişin sürdürülmesinde etkin olan İçmimarların en üst ve tek meslek örgütü olan TMMOB İçmimarlar Odası olarak, tüm meslektaşlarımız adına iktidara ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz.

 

·         Bilim, sağlık, eğitim ve AR-GE’ye daha fazla kaynak aktarılmalıdır.

·         Salgın süresince ve sonrasında herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir.

·     Virüsten koruyucu ve önleyici malzemeler (sabun, maske, eldiven, dezenfektan, kolonya vb.) öncelikle dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmalıdır.

·        Salgın süresince doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet ücretsiz olmalıdır.

·      Olanakları olan işlerde ve iş yerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanmadığı tüm işyerlerinde çalışanlar ivedi olarak ücretli izine çıkarılmalıdır.

·         Kamu ve özel sektörde bireysel ve toplu işten çıkarmaların ve ücretsiz izin uygulamaları ivedi olarak yasaklanmalıdır. 

·         İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları hafifletilmeli yararlanma süresi uzatılmalıdır.

·         Meslek alanımızda faaliyet gösteren işletmelerin; SGK, vergi, kredi, kira ve diğer temel borçları salgın nedeni ile faizsiz olarak ertelenmelidir.

·         Acil ve ivedi olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odamızın açıkladığı “Tarımsal Üretim Seferberliği” ivedilikle ilan edilmelidir.

 

Sosyal devlet olmanın gerekliliği olan ve yurttaşlarına eşit, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak hizmet vermenin temel şartlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasından alan devletimizin bu acil eylem planlarını ivedilikle yerine getirmesini talep etmekteyiz.

 

TMMOB İçmimarlar Odası ve İçmimarlar olarak; bu zorlu süreçte üzerimize düşen ne görev var ise; meslek örgütümüz, üyelerimiz ve tüm imkânlarımızla bu seferberliğin içerisinde yer alacağımızı tüm paydaşlarımız ve kamu kurumlarımızla organize hareket edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

 

TMMOB İçmimarlar Odası  

24.Dönem Yönetim Kurulu A.

 

 Emrah KAYMAK

Genel Başkan