HABERLER

13/03/2020 25. Olağan Genel Kurul

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerini, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanununun öngördüğü esaslar, TMMOB Ana Yönetmeliği Madde 57 ve Odamız Ana Yönetmeliği Madde 13 ve devamı maddeleri uyarınca Delege Usule göre gerçekleştirecektir.

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Olağan Genel Kurulu, 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde ekte yer alan gündemle toplanacak olup, Seçimler ise yine aynı adreste 22 Mart 2020 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

21 Mart 2020 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 09.00’da “Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere- Çankaya ANKARA” adresinde yapılacaktır. Seçimler ise 29 Mart 2020 Pazar günü Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere- Çankaya ANKARA” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.       


 

Saygılarımızla,

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu


GÜNDEM 

1. GÜN – CUMARTESİ

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2.       Gündemin Onaylanması

3.       Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

4.       Konukların konuşmaları

5.       Yönetmelik Değişikliği Komisyonun kurulması

6.       24. Dönem Faaliyet raporunun okunması

7.       24. Dönem Mali raporun okunması

8.       Denetim Kurulu raporunun okunması

9.       24. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali ve Denetim yönünden ayrı ayrı aklanması

10.   Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma İçin 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11.   2020 – 2021 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12.   Personel Kadro Cetvelleri, Genel Merkez ve Şubeler Kasa Limitlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13.   Üye Aidatları, Oda Hizmet Bedellerinin görüşülmesi ve 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

14.   Yönetmelik Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

15.   Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname çalışmaları yapmak ve TMMOB onayına sunmak için 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

16.   Genel Merkez Yönetim Kurulu (7 asıl 7 yedek), Onur Kurulu (5 asıl, 5 yedek), Denetleme Kurulu (7 asıl 7 yedek), TMMOB Yönetim Kurulu (3 kişi), TMMOB Delegeleri 100 Asıl ve 100 yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

17.   Yeni Dönem çalışmalarına ilişkin öneriler

18.   Dilek ve Temenniler

 

2. GÜN ( PAZAR )

 

19.   Seçimler  -