HABERLER

08/11/2019 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 24. DÖNEM DANIŞMA KURULU

17 KASIM 2019

10:00 - 17:00


ANKARA TİCARET ODASI

MECLİS TOPLANTI SALONU

 

ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ

YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI


TMMOB İçmimarlar Odası olarak 17 Kasım 2019 tarihinde, Ankara Ticaret Odası ( ATO) Meclis Toplantı Salonu Söğütözü, 2180. Cad. 5 / A, Çankaya/Ankara adresinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI konu başlığı ile Odamız Danışma Kurulunu düzenliyoruz.

Danışma Kurulumuzda alacağımız ortak eylem kararları ile planlayacağımız her türlü girişim eylem, Hukuksal ve Bürokratik Mücadeleyi hep birlikte belirlemek adına tüm meslek üyelerimizi danışma kurulumuza bekliyoruz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayınladıkları duyuru ile “Ön lisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurmuştur.

Mevcut yükseköğretim sisteminde 2.191 adet farklı isimlerde lisans programı bulunmakta olduğu ve konu üzerinde yapılan çalışma sonucunda bazı programların aynı içeriğe, ancak farklı isimlere sahip olduğu tespit edildiği yayınlanmıştır.

Son yıllarda hem eğitim hem de sektörel alanlarda yaşanan değişimlerle birlikte, Ülkemizde 60’dan fazla üniversitede birçok yeni İçmimarlık programının açılmış ve açılmaya da devam etmektedir. Mevcut programların çağın gerekliliklerine göre yenilenmesi fakülte, bölüm ve öğretim elemanlarının mesleki yapılarının meslek gereklilikleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları, Üniversitelerin; “Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri” ile birlikte “Güzel Sanatlar”, “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar ve Tasarım”, “Güzel Sanatlar ve Mimarlık”, “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık”, “Mühendislik ve Tasarım”, “Sanat ve Tasarım” son olarak da “Mühendislik ve Doğa Bilimleri” Fakültelerinden de mezun olabilmektedirler.

YÖK tarafından yapılan çalışma ile İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları lisans Bölümlerini tek bir Fakülte altında toplamak yerine daha da karmaşık hale getirecek ve anlam veremediğimiz bir şekilde içerisinde mesleğimiz ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, Aksesuar Tasarımı, Sahne Kostümü, Moda Tasarımı gibi bölümlerini barındıracak bir şekilde “Moda, İç Mekan, Sahne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” Fakültesi adı altına alınmak istemektedir.

Peki, daha önce mezun olan meslektaşlarımız diploma denklikleri nasıl sağlanacaktır?

Eksik kredileri mevcuda ilave edebilecekler mi? 

Geçmişe yönelik bu fark nasıl kapatılacak?

Kapatıldığını farz edelim diplomalar bugünle denk gelecek mi?

 

İçmimarlık faaliyetleri bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İç mekânın işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin yaratıcı düşünceleri Teknik, bilim ve sanat ekseninde estetik değerler katan bir meslek disiplinidir.

 

İçmimar;

ü  Üniversitelerin 4 yıllık İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun, yasa ve ilgili mevzuatta kendisine tanımlanmış görevleri yapan,

ü  TMMOB İçmimarlar Odasına kayıtlı, mesleki faaliyeti kısıtlanmamış, mekân tasarımcısı olarak (hava, kara, su) mekânlarının tasarım kararlarını veren,

ü  İç Mekânların seviyeli ve işlevsel olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen; Mekân tasarlayan, tasarım analizi de yapan, şantiye denetim, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, ekipman konusunda bilgi veren; İç Mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyim sahibi olan,

ü  Ülke kaynaklarını koruyan, sağlıklı, güvenli (yangın deprem ve diğer doğal afetler de dâhil olmak üzere), işlevsel ve konforlu mekânlar tasarlayan,

ü  Tasarladığı mekânların nitelikli, işlevsel ve sürdürülebilirliği ile ekonomiye katkı sağlayan, problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen,

ü  Tasarım analizi yapan, doğru ve nitelikli malzeme seçen, şantiye denetleyen, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin konstrüksiyon bilgisi olan, donatı, ekipman konusunda bilgi veren;

ü  Mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlayan, yasa, yönetmelik, standart ve şartnameler ile imar planları doğrultusunda mesleki ölçeği gereği;  ihtiyaç programı, fonksiyon şeması, mekân ilişkileri, ekipman büyüklükleri ve malzeme kullanımını belirten raporlar hazırlama, mekanların tasarım kararlarını verme, mekan içi strüktürel, sabit ve hareketli tüm malzeme seçimini, tasarımını ve projelerini yapma,  disiplinler arası koordinasyonu sağlama, uygulama ve şantiye denetimini yapma, mesleki yetkileri ölçüsünde ruhsat projelerini ve bilgi veren raporları hazırlama yetkilerine sahip meslek mensubudur.

 

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu