HABERLER

07/02/2019 2. İÇMİMARLIK ÇALIŞTAYI


Sn. Üyemiz,

 

Mesleğimizin uygulama alanında çıkan sorunlarını yasa ve yönetmelik paralelinde tekrar gözden geçirmek ve Odamızın görüş ve önerilerini ortaya koymak adına üzere TMMOB İçmimarlar Odası 2. İçmimarlık Çalıştayını “Kamuda İçmimarlığın Tanımı Ve Yeri” temasıyla
09 – 10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara Latanya Otelde gerçekleştirecektir.

 

Çalıştay hazırlığı için;

 

Çalışma Atölyesi 1 –        Kamusal Alanda İçmimari Proje

Çalışma Atölyesi 2 –        Kamuda İçmimar İstihdamı

Çalışma Atölyesi 3 –        İçmimarlık Eğitimi – YÖK – Üniversiteler – MEB

Çalışma Atölyesi 4 –        TSE - KİK – İhalelerde İçmimar Personel Zorunluluğu

Çalışma Atölyesi 5 –        İnsan Sağlığı Ve Güvenliği, Ekonomi, Konfor

 

konu başlıklarında 5 Atölye oluşturulmuştur. Atölyelere isimler 09 Şubat 2019 tarihinde belirlenecek olup, Atölye çalışmaları 10 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleştirecektir. Atölye çalışmalarının bitmesi ile birlikte komisyon raporları hazırlanacaktır. 


Çalıştay Yeri:

 

Latanya Otel Ankara - Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Sokağı No:1,  Çankaya/Ankara

Saat:      1. Gün 09.02.2019 – Cumartesi -  09:30

                2. Gün 10.02.2009 Pazar – 10:00


ÇALIŞMA ATÖLYESİ 1 – KAMUSAL ALANDA İÇMİMARİ PROJE-

1.       Tüm Kamusal Alanlarda İçmimari Proje Gerekliliği

2.       Hastane, Otel, Okul, Sağlık Ocakları, Eczane, İbadethaneler, Konferans Salonları, Kreş vb. gibi Kamuoyunun kullanımına açık olan nitelikli yapılarda ve Kamu Yapılarında İçmimari Proje ve Kontrolörlüğünün istenilmesi

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 2 – KAMUDA İÇMİMAR İSTİHDAMI-

1.       Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Kadro İhdası Ve Mevcut Kadroların Artırılması

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 3 – İÇMİMARLIK EĞİTİMİ – YÖK – ÜNİVERSİTELER – MEB

1.       MEB Onaylı Kursların Kapatılması

2.       Üniversitelerde Akademik Kadro Yetersizliği

3.       Bölümlerin ve İçmimari Eğitimci Kriterlerinin Belirlenmesi

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 4 – TSE - KİK – İHALELERDE İÇMİMAR PERSONEL ZORUNLULUĞU

1.       Birim Fiyat Oluşturulmasında İçmimar Gerekliliği

2.       Kamu İhalelerinde İçmimar Anahtar Teknik Personel Zorunluluğu

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 5 - İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EKONOMİ, KONFOR

1.       Doğru Malzeme Seçimi Ve Denetimi İnsan Sağlığına Ve Ekonomiye Katkısı

2.       Doğru Gayrimenkul Değerlendirme İle Ekonomiye Sağlanacak Katkı