Peyzaj Mimarları Odası Ziyeretimiz

Odamız Yönetim Kurulu üyeleri Peyzaj Mimarlar Odası Yönetim Kurulunu ziyaret ederek her iki meslek grubundaki üyelerimizin ortak sıkıntılarına yönelik toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Odamız adına  Genel Başkanı Emrah KAYMAK, Genel Sayman Naci YALÇIN, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla ÖZDEMİR, Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim OĞUR toplantıda hazır bulunurken, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN, 2. Başkan Yasin OTUZOĞLU,  Sayman Üye Barış IŞIK, Yönetim Kurulu Üyeleri Gizem KARABAY CAN ve Barış EKMEKÇİ ile bir araya gelerek her iki meslek grubundaki meslektaşlarımızın ortak sıkıntılarına yönelik toplantı gerçekleştirdiler. 

Toplantıda; Yükseköğretim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda 2012 yılında almış aldığı kararı iptal ederek, içmimar programı mezunları ile peyzaj mimarlığı programı mezunlarının mimarlık eğitimine eşdeğer eğitim almadıkları, mimar kadrolarına atanmalarının uygun olmadığı kararı üzerine görüşme sağlanmıştır. İlgili kararlar için yapılan itirazlar ve açılan davalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Ortak alanlara ilişkin birlikte yönetmelik çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.


TMMOB İçmimarlar Odası 
24. Dönem Yönetim Kurulu