TMMOB İçmimarlar Odası İçmimari Proje Hizmetleri En Az Ücret Bedelleri

İçmimarlık Hizmet Bölümleri ve Oranları


a) Rölöve, %
b) Ön Proje, %
c) Kesin Proje ve Malzeme Seçimi, %
d) Uygulama Projesi – Sistem Detayları – İmalat Detayları,%
e) Mahal Listesi Metrajlar ve İş yapım Programı hazırlanması, %


Proje En az ücret bedeli formülü;


Proje Asgari Ücreti (PAÜ ) = Yapının Yaklaşık m2 alanı (YYA ) x Birim Maliyet; YTL / m2 ( BM ) x PİD oranı x İçmimarlık Hizmet Bölümü Oranı ( HBO ) x Koordinasyon Kat Sayısı ( KK ) şeklindedir.


Koordinasyon Kat Sayısı ( KK ) - Tüm Projeler için 1 olarak alınır.


En Ücret Tarifesi ve Dosyaları

Hesaplama